Ділимося досвідом (вересень-листопад 2021)

Кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань (частина 2, статті 54 та частина 6 статті 18 Закону України “Про освіту” ).

Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостою статті 59 Закону України “Про освіту” та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Вчителі школи систематично та сумлінно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність під час  проходження курсів за очною, заочною, дистанційною формами. Вони діляться набутими знаннями з колегами, проводячи різноманітні заходи.

Наприклад, вчитель трудового навчання Кобильник І.В. провела майстер-клас з фелтингу (валяння)  «Сувенір власноруч». Вчитель хімії Дядюра С.Є. організувала та провела семінар-супутник  «Розуміння-розум-творчість». Вчитель географії Кіпран Л.З. продемонструвала колегам презентаційний меседж «А я роблю так…». Вчитель англійської мови Кусьо Ю.Р. залучила вчителів іноземної мови до круглого столу «Наші у 800-літньому Кембріджі».