Аналіз успішності учнів за І семестр 2022/2023 н. р.

За підсумками І семестру 2022-2023 навчального року учнів 1-5-их класів оцінено вербально, всі учні 6-11 класів – атестовані.

Оцінювання результатів навчання учнів 5 класів НУШ здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 01.04.2022 №289. Для забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою підсумкове оцінювання за І семестр проводилося за рівневою шкалою з позначенням результатів відповідними літерами («В»,  «Д», «С»,«П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання  (Високий, Достатній, Середній, Початковий) .

За підсумками оцінювання за І семестр 2022-2023 навчального року встановлено, що  із 1062 учнів 5-11 класів 39  учнів (3,67%) закінчили з високим рівнем знань, 335 учнів (31,51 %) – з достатнім рівнем знань, 

597 учнів (56,16%) мають оцінки середнього рівня знань, але 66  учнів (6,21%) закінчили навчальний рік із початковим рівнем знань, крім того перебували на навчанні екстерном – 25 учнів.

Якість навчальних досягнень учнів 5-11 класів за  І семестр 2022-2023 навчального року становить 74,72%. 

Якщо розглядати успішність по паралелях, то

Класи Якісний показник
5 86,85%
6 82,20%
7 72,28%
8 66,35%
9 68,13%
10 74,16%
11 68,90%

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти свого основного рівня.