Результати спостереження за адаптацією учнів 1-х класів