Наказ про проведення самооцінювання якості освітньої діяльності